Deze website wordt gepubliceerd door GO vastgoed.

De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en moet niet worden opgevat als professioneel advies.

Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de samenstelling en het onderhoud van de informatie op deze website, kan GO vastgoed niet garanderen dat de informatie correct en/of volledig is.

GO vastgoed biedt geen garanties met betrekking tot deze informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

GO vastgoed streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt GO vastgoed zich het recht voor om de website tijdelijk of permanent buiten gebruik te stellen zonder voorafgaande kennisgeving.

Links naar websites van derden die op deze website zijn opgenomen, worden niet beheerd, gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden door GO vastgoed.

GO vastgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik (van de inhoud) van de gelinkte websites.

Informatie en/of persoonlijke gegevens die via de website door GO vastgoed worden verkregen, zullen worden behandeld in overeenstemming met de eisen van de wetten en regelgeving van de ‘Wet persoonsregistratie/Wet bescherming persoonsgegevens’.

Deze website en de inhoud ervan zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Geen enkel deel van deze website of de inhoud ervan mag worden gereproduceerd, opgeslagen of verzonden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GO vastgoed.